PHỤ KIỆN HÀN LỒNG 3000#

TÊ HÀN ÁP LỰC (Socket weld tee)

TÊ HÀN ÁP LỰC (Socket weld tee)

Liên hệ: 0815854056

THẬP HÀN ÁP LỰC (Socket weld cross)

THẬP HÀN ÁP LỰC (Socket weld cross)

Liên hệ: 0815854056

MĂNG SÔNG HÀN ÁP LỰC (Socket weld coupling)
TÊ REN ÁP LỰC 45 ĐỘ (Threaded lateral tee)
THẬP REN ÁP LỰC (Threaded cross)

THẬP REN ÁP LỰC (Threaded cross)

Liên hệ: 0815854056

TÊ REN ÁP LỰC

TÊ REN ÁP LỰC

Liên hệ: 0815854056

SOCKOLET WELDOLET

SOCKOLET WELDOLET

Liên hệ: 0815854056

SOCKET WELD INSERT

SOCKET WELD INSERT

Liên hệ: 0815854056

CHÉN HÀN ÁP LỰC (Socket weld cap)

CHÉN HÀN ÁP LỰC (Socket weld cap)

Liên hệ: 0815854056

RẮC CO HÀN ÁP LỰC (Socket weld union)

RẮC CO HÀN ÁP LỰC (Socket weld union)

Liên hệ: 0815854056

MĂNG SÔNG REN ÁP LỰC (Threaded coupling)

MĂNG SÔNG REN ÁP LỰC (Threaded coupling)

Liên hệ: 0815854056

10.902016224419496,106.85790729628563
Đóng
Nhắn tin ngay với chúng tôi
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn trực tiếp 24/7: 0815854056